VDO การใช้งานเครื่องรุ่นต่างๆ

เครื่อง มัลติฟังก์ชั่น ขาวดำ A3 DocuCentre S2011

วิธี Print เอกสาร Config Report

 วิธีการ เปลี่ยนตลับหมึก(Toner) และ Drum เครื่อง DocuCentre S2011,S2320

วิธีการถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน

วิธีการใช้งานปุ่มฟังก์ชั่น บนแป้นเมนู ภาษาไทย

 เครื่อง มัลติฟังก์ชั่น ขาวดำ A3 DocuCentre S2320

เครื่อง มัลติฟังก์ชั่น ขาวดำ A3 DocuCentre S2520

เครื่อง มัลติฟังก์ชั่น สี A3 DocuCentre SC2020