เครื่องปริ้นเตอร์ ขาว-ดำ A4 (Black and White Multi-Function Printers) 4 รุ่น เจ๋งๆ

เครื่องปริ้นเตอร์ ขาว-ดำ

Fuji xerox DocuPrint M115w

Black and Multi-Function A4

dp_m115w_01f_ct_8e84

 • ความละเอียดงานพิมพ์ สูงสุด 2400×600 dpi
 • ความเร็วการพิมพ์ ขาวดำ 20 แผ่น/นาที
 • ความเร็วการถ่ายเอกสาร ขาวดำ 20 สำเนา/นาที
 • ความละเอียดการสแกน สูงสุด 600×1200 dpi
 • หน่วยความจำ  32 MB
คุณสมบัติเครื่องพิมพ์
 • ชนิดเครื่องพิมพ์ : เลเซอร์ (ขาวดำ)
 • ตลับหมึก : CT202137CT351005
 • การเชื่อมต่อมาตรฐาน : Hi-Speed USB 2.0
 • การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์ค : Wireless IEEE 802.11b/g/n
 • หน่วยความจำ :  32 MB
 • ระบบรองรับ : Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1 / Mac OS X 10.7.x, 10.8.x, 10.9x
การพิมพ์
 • ความละเอียดการพิมพ์ : 2400×600 dpi ( HQ 1200 technology )
 • ความเร็วการพิมพ์ ขาวดำ : 20 แผ่น/นาที
 • ระบบพิมพ์สองหน้า : Manual
การถ่ายเอกสาร
 • ความละเอียดการถ่ายเอกสาร : 600 × 600dpi
 • ความเร็วการถ่ายเอกสาร ขาวดำ : 20 สำเนา/นาที
 • การย่อ/ขยาย : 25 – 400% (เพิ่มทีละ 1%)
 • การถ่ายเอกสารหลายชุด หรือ ถ่ายเอกสารสูงสุด : 1 – 99 สำเนา
การสแกน
 • เซนเซอร์ : Colour CIS
 • ความละเอียด การสแกน : 600×1200 dpi
การจัดการกระดาษ
 • ถาดป้อนกระดาษ : 150 แผ่น
 • ช่องจ่ายกระดาษ : 50 แผ่น
 • ขนาดกระดาษที่รองรับ : A4 SEF,  Letter SEF,  Folio (8.5” x 13”) SEF,  Legal SEF,  a5 SEF/LEF,  B5 LEF,  Executive LEF
ขนาดและน้ำหนัก
 • ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว x สูง) : 38.5×23.8×25.5 ซม.
 • น้ำหนักสินค้า : 7.4 กก.
 • จำนวน : 1 เครื่อง
การรับประกัน
 • สินค้ารับประกัน 3 ปี

_______________________________________________________________________________________________

เครื่องปริ้นเตอร์ ขาว-ดำ

Fuji Xerox DocuPrint M115z

Black and White Multi-Function A4

mm115_z_jpg2_55f7__47884-1449995793-1280-1280

 • ความละเอียดงานพิม พ์สูงสุด 2400×600 dpi
 • ความเร็วการพิมพ์ ขาวดำ 20แผ่น / นาที
 • ความเร็วการถ่ายเอกสาร ขาวดำ 20 สำเนา / นาที
 • ความละเอียดการสแกน สูงสุด 19200×19200 dpi
 • ความเร็วแฟกซ์ 14.4 kbps (6 วินาที / แผ่น)
 • หน่วยความจำ  32 MB
คุณสมบัติเครื่องพิมพ์
 • ชนิดเครื่องพิมพ์ : เลเซอร์ ( ขาวดำ )
 • ตลับหมึก : CT202137 CT351002
 • การเชื่อมต่อมาตรฐาน : Hi – Speed USB 2.0
 • การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์ค : Wireless  IEEE  802.11b/g/n
 • หน่วยความจำ : 32 MB
 • ระบบรองรับ : Windows Vista , Windows 7 , Windows 8.1/Mac OS X 10.7.x, 10.8.x, 10.9x
การพิมพ์
 • ความละเอียด การพิมพ์ : 2400×600 dpi
 • ความเร็วการพิมพ์ ขาวดำ : 20 แผ่น / นาที
 • ระบบพิมพ์ สองหน้า : Manual
การถ่ายเอกสาร
 • ความละเอียด การถ่ายเอกสาร : 600×600 dpi
 • ความเร็ว การถ่ายเอกสาร ขาวดำ  :  20 สำเนา / นาที
 • การย่อ/ขยาย : 25 – 400 % ( เพิ่มทีละ 1 % )
 • การถ่ายเอกสารหลายชุด หรือ ถ่ายเอกสารสูงสุด : 1 – 99 สำเนา
การสแกน
 • เซนเซอร์ : Colour  CIS
 • ความละเอียดการสแกน : 19200×19200 dpi
แฟกซ์
 • ความเร็วแฟกซ์  : 14.4  kbps ( 6 วินาที / แผ่น )
 • PC FAX  :  รับ ( เฉพาะ Windows )
การจัดการกระดาษ
 • ถาดป้อนกระดาษ : 150 แผ่น
 • ช่องจ่ายกระดาษ : 50 แผ่น
 • ขนาดกระดาษที่รองรับ : A4 SEF , Letter SEF , Folio ( 8.5” x 13” ) SEF , Legal SEF , a5 SEF / LEF, B5 LEF , Executive LEF  Width: 148 to 215.9 mm
ขนาด และน้ำหนัก
 • ขนาดสินค้า (กว้างxยาวxสูง) : 38.5×23.8×25.5 ซม.
 • น้ำหนักสินค้า : 7.4 กก.
 • จำนวน : 1 เครื่อง
การรับประกัน
 • สินค้ารับประกัน 3 ปี

_________________________________________________________________________________________________

เครื่องปริ้นเตอร์ ขาว-ดำ

Fuji Xerox DocuPrint M225z/M265z

Black and White Multi-Function A4

dp_m225z_01f_e_4028

 • ความละเอียดงานพิมพ์ สูงสุด 2400×600 dpi
 • ความเร็วการพิมพ์ ขาวดำ 26 แผ่น / นาที
 • ความเร็วการถ่ายเอกสาร ขาวดำ 26 สำเนา / นาที
 • ความละเอียดการสแกน สูงสุด 600×1200 dpi
 • ความเร็วแฟกซ์ 33.6 Kbps  ส่งด่วน 200 เลขหมาย
 • หน่วยความจำ 64  MB
คุณสมบัติเครื่องพิมพ์
 • ชนิดเครื่องพิมพ์ : เลเซอร์ ( ขาวดำ )
 • ตลับหมึก : CT202329 CT202330 CT351055
 • ภาษาการพิมพ์ : PCL6 ,  Host-Based
 • ระบบสั่งพิมพ์เคลื่อนที่ : AirPrint  , Google Cloud Print
 • การเชื่อมต่อมาตรฐาน : Hi – Speed USB 2.0
 • การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์ค : Wireless IEEE 802.11b / g / n , 10Base – T / 100Base – TX
 • หน่วยความจำ :  64 MB
 • ระบบรองรับ : Windows Vista , Windows 7 , Windows 8 , Windows 8.1 , Windows Server 2003 , Windows Server 2003 × 64 Edition , Windows Server 2008 , Windows Server 2008 R2 , Windows Server 2012 , Windows Server 2012 R2 , Mac OS X v , 10.7.5 , 10.8.x , 10.9.x
การพิมพ์
 • ความละเอียดการพิมพ์ : HQ1200 technology ( 2400×600 dpi quality )
 • ความเร็วการพิมพ์ ขาวดำ : 26 แผ่น / นาที
 • ระบบพิมพ์สองหน้า :  Automatic
 • รอบพิมพ์ต่อเดือน : 10,000 แผ่น / เดือน
การถ่ายเอกสาร
 • ความละเอียดการถ่ายเอกสาร : 600×600 dpi
 • ความเร็วการถ่ายเอกสาร ขาวดำ : 26 สำเนา / นาที
 • การย่อ/ขยาย : 25–400%
 • การถ่ายเอกสารหลายชุด หรือ ถ่ายเอกสารสูงสุด : 1 – 99 สำเนา
การสแกน
 • เซนเซอร์ :  Colour CIS
 • ความละเอียดการสแกน : 600×1200 dpi ( Optical )
  แฟกซ์
 • ความเร็วแฟกซ์ : 33.6 Kbps ( 3 วินาที / แผ่น )
 • ส่งด่วน (speed dial) :  200 เลขหมาย
 • หน่วยความจำเอกสาร :  500 หน้า
การจัดการกระดาษ
 • ถาดป้อนกระดาษ : 250 แผ่น
 • ช่องจ่ายกระดาษ : 100 แผ่น
 • ขนาดกระดาษที่รองรับ : A4 SEF , Letter SEF , A5 SEF/LEF , A6 SEF , Executive SEF ,  Manual Feed Slot: Width 76.2 216 mm , Length 127 355.6 mm
ขนาดและน้ำหนัก
 • ขนาดสินค้า ( กว้าง x ยาว x สูง ) : 40.9×39.8×31.6 ซม.
 • น้ำหนักสินค้า :  11.5 กก.
 • จำนวน :  1 เครื่อง
การรับประกัน
 • สินค้ารับประกัน  3 ปี

_________________________________________________________________________________________________

เครื่องปริ้นเตอร์ ขาว-ดำ

Fuji Xerox DocuPrint M265z

Black and White Multi-Function A4

dp_m265z_01fjpg_e560

 • ประเภทและเทคโนโลยีการพิมพ์ : 4 in 1 Wireless  Multifunction  Laser  Printer
 • ความเร็วของโปรเซสเซอร์  266 MHz
 • หน่วยความจำ :  64 MB
 • ความเร็วในการพิมพ์ : 30 แผ่น / นาที ( ขาว – ดำ )
 • ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก :  8.5 วินาที
 • รองรับปริมาณงานพิมพ์ต่อเดือน :  10,000 แผ่น
 • ความละเอียดในการพิมพ์ :  Up to HQ 1200 technology ( 2400 x 600 dpi quality )
 • ภาษาเครื่องพิมพ์ : PCL6 , Postscript 3 Emulation , Host-Based
 • หน้าจอแสดงผล : 2.7″  Colour  Touchscreen
 • การพิมพ์เอกสาร 2 หน้า :  อัตโนมัติ
 • การป้อนกระดาษอัตโนมัติ :  Up to 35 sheets ( 64-90 gsm )
 • ขนาดกระดาษ : A4 SEF , Letter SEF ,  A5 SEF/LEF ,  A6 SEF ,  Executive SEF ,  Folio  (8.5”  x  13”)  SEF ,  Legal SEF
 • ความหนาของกระดาษ : 60to105 gsm ( Paper Tray )/60to163 gsm ( Manual Feed slot )
 • ถาดบรรจุกระดาษเข้า :  บรรจุ 250 แผ่น+1 แผ่น
 • ถาดรับกระดาษออก :  บรรจุ 100 แผ่น face-down/1 แผ่น  face-up ด้านหลัง
 • การเชื่อมต่อ : Wireless , 10 Base – T / 100Base – TX Ethernet , USB 2.0 Hi – Speed
 • การพิมพ์ผ่านอุปกรณ์พกพา :  AirPrint , Google Cloud Print , FX  Print Utility  for iOS and Android
Copy :
 • ความเร็วในการสำเนา : 30 หน้า / นาที ( ขาว – ดำ )
 • ความละเอียดในการสำเนา : 600x600dpi
 • การย่อหรือขยายสำเนา : 25-400 % in 1 % increments
 • จำนวนสำเนาต่อเนื่อง : 1-99 แผ่น
 • ความสามารถอื่นในการทำสำเนา : ID Card Copy , N in 1 copying (N=2,4) , sort ( up to 99 pages )
 • การสำเนาเอกสาร 2 หน้า :  อัตโนมัติ
Scan :
 • เทคโนโลยีการสแกน :  Colour CIS
 • การสแกนเอกสาร 2 หน้า :  อัตโนมัติ
 • ความละเอียดในการสแกน :
  Optical :(Scanner Glass)
  • up to 600×1200 dpi ( mono )
  • up to 600×2400 dpi ( colour )
  • Enhanced : up to 19,200×19,200 dpi
  Optical : (ADF)
  • up to 600×600 dpi ( mono/colour )
 • ความลึกของสี :  Colour 24 bit , Mono 8bit Gray Scale
 • ขนาดของเอกสาร :
  • Platen : max 215.9mm x 300mm
  • ADF : max Width 147.3 – 215.9 mm x Length 147.3 – 355.6 mm
 • การจัดเก็บไฟล์ในการสแกน :
  • Scan to PC and application ( Email , Image , File ) by ControlCenter utility
  • Scan to FTP
Fax :
 • ความเร็วในการรับ – ส่งแฟกซ์ : ความเร็วโมเด็ม 33.6 kbps
 • มาตรฐานการสื่อสาร : ITU – T Super  G3
 • ความละเอียดในการรับ – ส่งแฟกซ์ : Superfine 8dot / mm x 15.4 line/mm
 • หน่วยความจำ แฟกซ์ :  500 หน้า
รับประกัน :  3 ปี
About admin 60 Articles
Fuji Xerox Authorized Dealer by Digital Office Solutions Limited Partnership, Tel: 033-031-839, Fax:033-031-838

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*