อะไหล่แท้ สั่งได้ทุกรุ่น

อะไหล่แท้ Fuji Xerox ตามสั่ง ทุกรุ่น ยกเว้นเครื่องผี

เรียนลูกค้า ขณะนี้มีผู้ค้าบางรายแอบอ้าง นำหมึกคุณภาพต่ำเข้ามาหลอกขาย แล้วเราจะมีวิธีสังเกตุ “หมึกแท้ อะไหล่แท้” ได้อย่างไร คลิกที่นี่ ดูวิธีการสังเกตุผลิตภัณฑ์แท้ จาก ฟูจิ ซีร็อกซ์

โทนเนอร์แท้ Fuji Xerox Genuine Toner Cartridge สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีของ ฟูจิ ซีร็อกซ์

Fuji Xerox DocuPrint CP105 b / CP205 / CP205 w / CP215w
Fuji Xerox DocuPrint CM205 b / CM205 f / CM205 fw
Fuji Xerox DocuPrint CM215 b / CM215 fw
CT201591 Black Toner Cartridge (2K)  ราคาพิเศษ
CT201592 Cyan Toner Cartridge (1.4K)  ราคาพิเศษ
CT201593 Magenta Toner Cartridge (1.4K)  ราคาพิเศษ
CT201594 Yellow Toner Cartridge (1.4K)  ราคาพิเศษ
CT202131 Cyan Toner Cartridge (0.7K)  ราคาพิเศษ
CT202132 Magenta Toner Cartridge (0.7K)  ราคาพิเศษ
CT202133 Yellow Toner Cartridge (0.7K)  ราคาพิเศษ
Fuji Xerox DocuPrint CM225 b / CM225 f / CM225 fw
Fuji Xerox DocuPrint CP115 / CP116 /CP225 / CM115
CT202264 Black Toner Cartridge (2K)  ราคาพิเศษ
CT202265 Cyan Toner Cartridge (1.4K)  ราคาพิเศษ
CT202266 Magenta Toner Cartridge (1.4K)  ราคาพิเศษ
CT202267 Yellow Toner Cartridge (1.4K)  ราคาพิเศษ
CT202268 Cyan Toner Cartridge (0.7K)  ราคาพิเศษ
CT202269 Magenta Toner Cartridge (0.7K)  ราคาพิเศษ
CT202270 Yellow Toner Cartridge (0.7K)  ราคาพิเศษ
Fuji Xerox DocuPrint C525A / DocuPrint C2090FS
CT200650 High Capacity Cyan Toner (4K Yield)  ราคาพิเศษ
CT200651 High Capacity Magenta Toner (4K Yield)  ราคาพิเศษ
CT200652 High Capacity Yellow Toner (4K Yield)  ราคาพิเศษ
CT200920 Standard Cyan Toner (1.5K Yield)  ราคาพิเศษ
CT200921 Standard Magenta Toner (1.5K Yield)  ราคาพิเศษ
CT200922 Standard Yellow Toner (1.5K Yield)  ราคาพิเศษ
Fuji Xerox DocuPrint CP305d / DocuPrint CM305df
CT201632 Black Toner Cartridge (3K)  ราคาพิเศษ
CT201633 Cyan Toner Cartridge (3K)  ราคาพิเศษ
CT201634 Magenta Toner Cartridge (3K)  ราคาพิเศษ
CT201635 Yellow Toner Cartridge (3K)  ราคาพิเศษ
EL300822 Fuser Unit (50K)  ราคาพิเศษ
CT350876 Drum (CT350876SI-00005)(20K)  ราคาพิเศษ
Fuji Xerox DocuPrint C1190FS
CT201260 Black Toner Cartridge (3K)  ราคาพิเศษ
CT201261 Cyan Toner Cartridge (3K)  ราคาพิเศษ
CT201262 Magenta Toner Cartridge (3K)  ราคาพิเศษ
CT201263 Yellow Toner Cartridge (3K)  ราคาพิเศษ
Fuji Xerox DocuPrint C3290FS
CT350567 Black Toner Cartridge (8K)  ราคาพิเศษ
CT350568 Cyan Toner Cartridge (6K)  ราคาพิเศษ
CT350569 Magenta Toner Cartridge (6K)  ราคาพิเศษ
CT350570 Yellow Toner Cartridge (6K)  ราคาพิเศษ
Fuji Xerox DocuPrint C2100 / DocuPrint C3210DX
CT350485 High Capacity Black Toner Cartridge (8K pages)  ราคาพิเศษ
CT350486 High Capacity Cyan Toner Cartridge (6k pages)  ราคาพิเศษ
CT350487 High Capacity Magenta Toner Cartridge (6k pages)  ราคาพิเศษ
CT350488 High Capacity Yellow Toner Cartridge (6k pages)  ราคาพิเศษ
CT350481 Standard Black Toner (3k pages)  ราคาพิเศษ
CT350482 Standard Cyan Toner (2k pages)  ราคาพิเศษ
CT350483 Standard Magenta Toner (2k pages)  ราคาพิเศษ
CT350484 Standard Yellow Toner (2k pages)  ราคาพิเศษ
Fuji Xerox DocuPrint C2200/ DocuPrint C3300DX
CT350674 High Capacity Black Toner Cartridge (9K pages)  ราคาพิเศษ
CT350675 High Capacity Cyan Toner Cartridge (9k pages)  ราคาพิเศษ
CT350676 High Capacity Magenta Toner Cartridge (9k pages)  ราคาพิเศษ
CT350677 High Capacity Yellow Toner Cartridge (9k pages)  ราคาพิเศษ
CT350670 Standard Black Toner (6k pages)  ราคาพิเศษ
CT350671 Standard Cyan Toner (4k pages)  ราคาพิเศษ
CT350672 Standard Magenta Toner (4k pages)  ราคาพิเศษ
CT350673 Standard Yellow Toner (4k pages)  ราคาพิเศษ
Fuji Xerox DocuPrint CP405d / DocuPrint CM405df
CT202018 Standard Black Toner Cartridge (7K pages)  ราคาพิเศษ
CT202019 Standard Cyan Toner (5k pages)  ราคาพิเศษ
CT202020 Standard Magenta (5k pages)  ราคาพิเศษ
CT202021 Standard Yellow Toner (5k pages)  ราคาพิเศษ
CT202033 High Capacity Black Toner Cartridge (11K pages)  ราคาพิเศษ
CT202034 High Capacity Cyan Toner (11k pages)  ราคาพิเศษ
CT202035 High Capacity Magenta (11k pages)  ราคาพิเศษ
CT202036 High Capacity Yellow Toner (11k pages)  ราคาพิเศษ
Fuji Xerox DocuPrint C1618
CT200226 Black Toner (8.5K Yield)  ราคาพิเศษ
CT200227 Cyan Toner (6K Yield)  ราคาพิเศษ
CT200228 Magenta Toner (6K Yield)  ราคาพิเศษ
CT200229 Yellow Toner (6K Yield)  ราคาพิเศษ
Fuji Xerox DocuPrint C1110 B
CT201114 Black Toner Cartridge (2K)  ราคาพิเศษ
CT201115 Cyan Toner Cartridge (2K)  ราคาพิเศษ
CT201116 Magenta Toner Cartridge (2K)  ราคาพิเศษ
CT201117 Yellow Toner Cartridge (2K)  ราคาพิเศษ
Fuji Xerox DocuPrint C2535
CT200658 Cyan Toner Cartridge  ราคาพิเศษ
CT200657 Magenta Toner Cartridge  ราคาพิเศษ
CT200656 Yellow Toner Cartridge  ราคาพิเศษ
CT200655 Black Toner Cartridge  ราคาพิเศษ
Fuji Xerox DocuPrint C3055DX
CT200805 Black Toner Cartridge (6.5K Yield)  ราคาพิเศษ
CT200806 Cyan Toner Cartridge (6.5K Yield)  ราคาพิเศษ
CT200807 Magenta Toner Cartridge (6.5K Yield)  ราคาพิเศษ
CT200808 Yellow Toner Cartridge (6.5K Yield)  ราคาพิเศษ
Fuji Xerox DocuPrint C2428
CT200378 Black Standard toner cartridge (7.5 K)  ราคาพิเศษ
CT200380 Cyan Standard toner cartridge (6K)  ราคาพิเศษ
CT200382 Magenta Standard toner cartridge (6K)  ราคาพิเศษ
CT200384 Yellow Standard toner cartridge (6K)  ราคาพิเศษ
CT200379 Black Hi-cap toner cartridge (15K)  ราคาพิเศษ
CT200381 Cyan Hi-cap toner cartridge (12K)  ราคาพิเศษ
CT200383 Magenta Hi-cap toner cartridge (12K)  ราคาพิเศษ
CT200385 Yellow Hi-cap toner cartridge (12K)  ราคาพิเศษ
Fuji Xerox DocuPrint C2255
CT201160 Black Toner Cartridge (15K)  ราคาพิเศษ
CT201161 Cyan Toner Cartridge (12K)  ราคาพิเศษ
CT201162 Magenta Toner Cartridge (12K)  ราคาพิเศษ
CT201163 Yellow Toner Cartridge (12K)  ราคาพิเศษ
Fuji Xerox DocuPrint C4350
CT200856 Black Toner Cartridge (26K)  ราคาพิเศษ
CT200857 Cyan Toner Cartridge (15K)  ราคาพิเศษ
CT200858 Magenta Toner Cartridge (15K)  ราคาพิเศษ
CT200859 Yellow Toner Cartridge (15K)  ราคาพิเศษ
Fuji Xerox DocuPrint C5005d
CT201664 Toner Cartridge BK (26K)  ราคาพิเศษ
CT201667 Toner Cartridge Y (25K)  ราคาพิเศษ
CT201666 Toner Cartridge M (25K)  ราคาพิเศษ
CT201665 Toner Cartridge C (25K)  ราคาพิเศษ
Fuji Xerox Phaser 6200
016200800 High Cap Black Toner Cartridge  ราคาพิเศษ
016200500 High Cap Cyan Toner Cartridge  ราคาพิเศษ
016200600 High Cap Magenta Toner Cartridge  ราคาพิเศษ
016200700 High Cap Yellow Toner Cartridge  ราคาพิเศษ
Fuji Xerox Phaser 6250
106R00675 Black Toner Cartridge, High Capacity (8K pages)  ราคาพิเศษ
106R00672 Cyan Toner Cartridge, High Capacity (8K pages)  ราคาพิเศษ
106R00673 Magenta Toner Cartridge, High Capacity (8K pages)  ราคาพิเศษ
106R00674 Yellow Toner Cartridge, High Capacity (8K pages)  ราคาพิเศษ
Fuji Xerox Phaser 8200
016204000 Black Colorstix (5 stix)  ราคาพิเศษ
016204400 Black Colorstix (10 stix)  ราคาพิเศษ
016204500 Cyan Colorstix (5 stix)  ราคาพิเศษ
016204600 Magenta Colorstix (5 stix)  ราคาพิเศษ
016204700 Yellow Colorstix (5 stix)  ราคาพิเศษ
Fuji Xerox Phaser 8400
108R00894 Genuine Xerox solid ink Cyan (three sticks) 3,400 pages  ราคาพิเศษ
108R00895 Genuine Xerox solid ink Magenta (three sticks) 3,400 pages  ราคาพิเศษ
108R00896 Genuine Xerox solid ink Yellow (three sticks) 3,400 pages  ราคาพิเศษ
108R00893 Genuine Xerox solid ink Black (three sticks) 3,400 pages  ราคาพิเศษ
108R00897 Genuine Xerox solid ink Black (six sticks) 6,800 pages  ราคาพิเศษ
Fuji Xerox Phaser 8500 / Phaser 8550
108R00898 3 Cyan Ink Stix (3K pages)  ราคาพิเศษ
108R00899 3 Magenta Ink Stix (3K pages)  ราคาพิเศษ
108R00900 3 Yellow Ink Stix (3K pages)  ราคาพิเศษ
108R00901 3 Black Ink Stix (3K pages)  ราคาพิเศษ
108R00902 6 Black Ink Stix (6K pages)  ราคาพิเศษ
Fuji Xerox Phaser 8560
108R00903 Solid ink Cyan (3 sticks)  ราคาพิเศษ
108R00904 Solid ink Magenta (3 sticks)  ราคาพิเศษ
108R00905 Solid ink Yellow (3 sticks)  ราคาพิเศษ
108R00906 Solid ink Black (3 sticks)  ราคาพิเศษ
108R00907 Solid ink Black (6 sticks)  ราคาพิเศษ
Fuji Xerox ColorQube 8570
108R00941 Cyan Ink Sticks (2 Pack)  ราคาพิเศษ
108R00942 Magenta Ink Sticks (2 Pack)  ราคาพิเศษ
108R00943 Yellow Ink Sticks (2 Pack)  ราคาพิเศษ
108R00944 Black Ink Sticks (2 Pack)  ราคาพิเศษ
108R00945 Black Ink Sticks (4 Pack)  ราคาพิเศษ
Fuji Xerox ColorQube 8870
108R00985 Cyan Ink Sticks (6 Pack)  ราคาพิเศษ
108R00986 Magenta Ink Sticks (6 Pack)  ราคาพิเศษ
108R00987 Yellow Ink Sticks (6 Pack)  ราคาพิเศษ
108R00988 Black Ink Sticks (6 Pack)  ราคาพิเศษ
Fuji Xerox WorkCentre C2424
108R00663 3 Black Ink Stix (3.4K pages)  ราคาพิเศษ
108R00660 3 Cyan Ink Stix (3.4K pages)  ราคาพิเศษ
108R00661 3 Magenta Ink Stix (3.4K pages)  ราคาพิเศษ
108R00662 3 Yellow Ink Stix (3.4K pages)  ราคาพิเศษ
108R00664 6 Black Ink Stix (6.8K pages)  ราคาพิเศษ
Fuji Xerox Phaser 7300
016198000 High Cap Black Toner Cartridge  ราคาพิเศษ
016197700 High Cap Cyan Toner Cartridge  ราคาพิเศษ
016197800 High Cap Magenta Toner Cartridge  ราคาพิเศษ
016197900 High Cap Yellow Toner Cartridge  ราคาพิเศษ
Fuji Xerox Phaser 7700
016194700 Black Toner Cartridge High Capacity  ราคาพิเศษ
016194400 Cyan Toner Cartridge High Capacity  ราคาพิเศษ
016194500 Magneta Toner Cartridge High Capacity  ราคาพิเศษ
016194600 Yellow Toner Cartridge High Capacity  ราคาพิเศษ
Fuji Xerox Phaser 7750
106R00652 Black Toner Cartridge High Capacity  ราคาพิเศษ
106R00653 Cyan Toner Cartridge High Capacity  ราคาพิเศษ
106R00654 Magneta Toner Cartridge High Capacity  ราคาพิเศษ
106R00655 Yellow Toner Cartridge High Capacity  ราคาพิเศษ
Fuji Xerox Phaser 7760
106R01160 Cyan Toner Cartridge (25K pages)  ราคาพิเศษ
106R01161 Magenta Toner Cartridge (25K pages)  ราคาพิเศษ
106R01162 Yellow Toner Cartridge (25K pages)  ราคาพิเศษ
106R01163 Black Toner Cartridge (32K pages)  ราคาพิเศษ
Fuji Xerox Phaser 7760
106R01160 Cyan Toner Cartridge (25K pages)  ราคาพิเศษ
106R01161 Magenta Toner Cartridge (25K pages)  ราคาพิเศษ
106R01162 Yellow Toner Cartridge (25K pages)  ราคาพิเศษ
106R01163 Black Toner Cartridge (32K pages)  ราคาพิเศษ
Fuji Xerox DocuCentre SC2020
CT202246 Black Toner Cartridge (9K)  ราคาพิเศษ
CT202247 Cyan Toner Cartridge (3K)  ราคาพิเศษ
CT202248 Magenta Toner Cartridge (3K)  ราคาพิเศษ
CT202249 Yellow Toner Cartridge (3K)  ราคาพิเศษ
โทนเนอร์แท้ Fuji Xerox Genuine Toner Cartridge
สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำของ ฟูจิ ซีร็อกซ์
CT202137 Toner Cartridge for DocuPrint P115b (1K)  ราคาพิเศษ
CT201609 Toner Cartridge for DocuPrint P205 b/ P215b/ M205 / M215 (1K)  ราคาพิเศษ
CT201610 Toner Cartridge for DocuPrint P205 b/ P215b/ M205 / M215 (2.2K)  ราคาพิเศษ
CWAA0759 Toner Cartridge for Phaser 3124/ 3125/N (3K)  ราคาพิเศษ
CWAA0805 Toner Cartridge for Phaser 3160N (2.5K)  ราคาพิเศษ
CWAA0649 Toner Cartridge for DocuPrint 203/204A (2.5K)  ราคาพิเศษ
CT202137 DocuPrint P115b Toner Cartridge (1K)  ราคาพิเศษ
CT201609 DocuPrint P205 / P215 / M205 / M215 b Toner Cartridge (1K)  ราคาพิเศษ
CT201610 DocuPrint P205 b/ P215b / M205 / M215 Toner Cartridge (2.2K)  ราคาพิเศษ
CWAA0759 Phaser 3124/ 3125/N Print Cartridge (3K)  ราคาพิเศษ
CWAA0805 Phaser 3160N Print Cartridge (2.5K)  ราคาพิเศษ
CWAA0649 DocuPrint 203/204A Toner Cartridge (2.5K)  ราคาพิเศษ
CWAA0646 WorkCentre 220/222 Toner Cartridge (6K)  ราคาพิเศษ
CWAA0647 WorkCentre 220/222 Toner Cartridge (12K)  ราคาพิเศษ
CWAA0713 WorkCentre 3119 Print Cartridge (3k pages)  ราคาพิเศษ
CWAA0747 Phaser 3200MFP Print Cartridge (3k pages)  ราคาพิเศษ
CWAA0758 Phaser 3100 MFP Print Cartridge 4K  ราคาพิเศษ
CWAA0775 WorkCentre 3210/3220 Print Cartridge 2K  ราคาพิเศษ
CWAA0776 WorkCentre 3210/3220 Print Cartridge 5K  ราคาพิเศษ
113R00446 DocuPrint N2125 Print Cartridge (15K)  ราคาพิเศษ
113R00628 Phaser 4400 Drum Print Cartridge (15K)  ราคาพิเศษ
113R00443 DocuPrint N2025/2825 Print Cartridge (17K)  ราคาพิเศษ
113R00495 Phaser 5400 Drum Print Cartridge (20K)  ราคาพิเศษ
CWAA0715 Phaser 3428 D/DN Print Cartridge (4K)  ราคาพิเศษ
CWAA0716 Phaser 3428 D/DN Print Cartridge (8K)  ราคาพิเศษ
CWAA0762 Phaser 3435 D/DN Print Cartridge (4K)  ราคาพิเศษ
CWAA0763 Phaser 3435 D/DN Print Cartridge (10K)  ราคาพิเศษ
CT201918 DocuPrint P255dw / M255z Print Cartridge (2.5K)  ราคาพิเศษ
CT201919 DocuPrint P255dw / M255z Twin Pack Print Cartridge (2.5Kx2)  ราคาพิเศษ
CT201937 DocuPrint P355d / M355df Print Cartridge (4K)  ราคาพิเศษ
CT201938 DocuPrint P355d / M355df Print Cartridge (10K)  ราคาพิเศษ
CT350973 DocuPrint P355d / M355df Drum Cartridge (100K)  ราคาพิเศษ
CT350268 DocuPrint 240A/340A Print Cartridge (10K)  ราคาพิเศษ
CT350269 DocuPrint 340A Print Cartridge (17K)  ราคาพิเศษ
CT201948 DocuPrint P455d Toner Cartridge (10K)  ราคาพิเศษ
CT201949 DocuPrint P455d Toner Cartridge (25K)  ราคาพิเศษ
CT350976 DocuPrint P455d Drum Cartridge (100K)  ราคาพิเศษ
EL300846 DocuPrint P455d Maintenance Kit (200K)  ราคาพิเศษ
113R00712 High Capacity Print Cartidge, Phaser 4510 (19K)  ราคาพิเศษ
106R02625 Toner Cartridge Phaser 4600N/4620DN (40K)  ราคาพิเศษ
CT350251 DocuPrint205/255/305 (10k) Print Cartridge  ราคาพิเศษ
CWAA0711 Print Cartridge 10K (DP2065/3055)  ราคาพิเศษ
CT350936 Print Cartridge 15K (DP3105)  ราคาพิเศษ
113R00668 Toner Cartridge Phaser 5500 (30K)  ราคาพิเศษ
113R00684 Toner Cartridge Phaser 5550 (35K)  ราคาพิเศษ

อะไหล่แท้ ตามราคาที่แสดง รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่ง

Customer Request

อะไหล่แท้ ตลับหมึกแท้ Fuji Xexrox ถ้าหาเองไม่ได้
กรุณาติดต่อ เราจัดให้ได้ทุกรุ่น รับประกันศูนย์ แท้ 100%

Print CRU for Printers
Code/Part number
Model
Name
Print Yield (page) at 5% A4 coverage
CWAA0649 DocuPrint 203/204A Toner Cartridge (2.5K)
2,500
CWAA0648 DocuPrint 203/204A Drum Cartridge (12K)
12,000
Q508 DocuPrint 12/PG12 Drum Print Cartridge (6K)
6,000
113R 00296 DocuPrint P8ex Drum Print Cartridge (5K)
5,000
109R 00639 Phaser 3110/3210 Drum Print Cartridge (3K)
3,000
CWAA0524 Phaser 3115/3120/3121/3130 Drum Print Cartridge (3K)
3,000
CWAA0605 Phaser 3116 Drum Print Cartridge (3K)
3,000
106R 00397 DocuPrintP1202 Drum Print Cartridge (6K)
6,000
106R 00440 DocuPrintP1210 Drum Print Cartridge (6K)
6,000
106R 00646 Phaser 3310 Drum Print Cartridge (6K)
6,000
106R 00462 Phaser 3400N Drum Print Cartridge (8K)
8,000
CWAA0645 WorkCentre 220/222 Drum Cartridge (20K)
20,000
CWAA0646 WorkCentre 220/222 Toner Cartridge (6K)
6,000
CWAA0647 WorkCentre 220/222 Toner Cartridge (12K)
12,000
Q514 DocuPrint 4517 & N17 Drum Print Cartridge (10K)
10,000
108R 00093 DocuPrint 4517/N17 Fuser/BTR Cartridge (200K)
200,000
113R 00446 DocuPrint N2125 Print Cartridge (15K)
15,000
108R 00329 DocuPrint N2125 Maintenance Kit (200K)
200,000
113R 00628 Phaser 4400 Drum Print Cartridge (15K)
15,000
108R 00498 Phaser 4400 Maintenance Kit (200K)
200,000
113R 00443 DocuPrint N2025/2825 Print Cartridge (17K)
17,000
109R 00482 DocuPrint N2025/2825 Maintenance Kit (200K)
200,000
113R 00495 Phaser 5400 Drum Print Cartridge (20K)
20,000
109R 00522 Phaser 5400 Maintenance Kit (200K)
200,000
X589 DocuPrint N32/N3225/4025 Drum-Print Cartridge (23K)
23,000
109R 00487 DocuPrint N32/N3225/4025 Maintenance Kit (300K)
300,000
108R 00158 DocuPrint N32/N3225/4025 Staple Cartridge (5K x 3 per pack)
15,000
113R 00195 DocuPrint N4525 Drum Print Cartridge (30K)
30,000
109R 00049 DocuPrint N4525 Maintenance Kit (300K)
300,000
108R 00158 DocuPrint N4525 Staple Cartridge (5Kx3 per pack)
15,000
CT350268 DocuPrint 240A/340A Print Cartridge (10K)
10,000
E3300069 DP240A 220V
(Fuser Assy/ BTR/ Feed Roll)
Maintenance Kit 200K yield
200,000
CT350269 DocuPrint 340A Print Cartridge (17K)
17,000
E3300070 DP340A 220V
(Fuser Assy/ BTR/ Feed Roll)
Maintenance Kit 200K yield
200,000
CT350251 DocuPrint205/255/305 Print Cartridge (10k)
10,000
E3300064 DP205 220V
( Fuser Assy/ BTR/ Feed Roll)
Maintenance Kit
200,000
E3300067 DP255/305220V
(Fuser Assy/ BTR/ Feed Roll)
Maintenance Kit
200,000
113R00668 Phaser 5500 Toner Cartridge (30K)
3,000
113R00670 Phaser 5500 Drum Cartridge (60K)
60,000
109R00732 Phaser 5500 220V Maintenance Kit (300K)
300,000
008R12941 Phaser 5500 Staple Refills For Advanced Finisher
15,000
CT200649 DocuPrint C525 A Black Toner (4K Yield)
4,000
CT200650 DocuPrint C525 A Cyan Toner (4K Yield)
4,000
CT200651 DocuPrint C525 A Magenta Toner (4K Yield)
4,000
CT200652 DocuPrint C525 A Yellow Toner (4K Yield)
4,000
CT350390 DocuPrint C525 Drum Cartridge (42K Black Yield )
42,000
DocuPrint C525 C/M/Y/K 10.5K Yield
10,500
CT200226 DocuPrint C1618 Black Toner (8.5K Yield)
8,500
CT200227 DocuPrint C1618 Cyan Toner (6K Yield)
6,000
CT200228 DocuPrint C1618 Magenta Toner (6K Yield)
6,000
CT200229 DocuPrint C1618 Yellow Toner (6K Yield)
6,000
CT350168 DocuPrint C1618 Print Head Device (30K Yield)
30,000
E3100025 DocuPrint C1618 BTR (25K Yield)
25,000
CT200658 DocuPrint C2535 A Yellow Toner Cartridge
8,000
CT200657 DocuPrint C2535 A Magneta Toner Cartridge
8,000
CT200656 DocuPrint C2535 A Cyan Toner Cartridge
8,000
CT200655 DocuPrint C2535 A Black Toner Cartridge
9,000
CT350394 DocuPrint C2535 A Drum Cartridge
35,000
CT350395 DocuPrint C2535 A BTR (Transfer Roll)
35,000
CT200378 DocuPrint C2428 Black Std toner cartridge (7.5 K)
7,500
CT200380 DocuPrint C2428 Cyan Std toner cartridge (6K)
6,000
CT200382 DocuPrint C2428 Magenta Std toner cartridge (6K)
6,000
CT200384 DocuPrint C2428 Yellow Std toner cartridge (6K)
6,000
CT200379 DocuPrint C2428 Black Hi-cap toner cartridge (15K)
15,000
CT200381 DocuPrint C2428 Cyan Hi-cap toner cartridge (12K)
12,000
CT200383 DocuPrint C2428 Magenta Hi-cap toner cartridge (12K)
12,000
CT200385 DocuPrint C2428 Yellow Hi-cap toner cartridge (12K)
12,000
CT350270 DocuPrint C2428 (30K) Drum Cartridge (w/ Waste Toner Bottle)
30,000
CWAA0521 DocuPrint C2428 Waste Toner Bottle
24,000
106R00671 PH 6250 Black Toner Cartridge, Standard (4K)
4,000
106R00668 PH 6250 Cyan Toner Cartridge, Standard (4K)
4,000
106R00669 PH 6250 Megenta Toner Cartridge, Standard (4K)
4,000
106R00670 PH 6250 Yellow Toner Cartridge, Standard (4K)
4,000
106R00675 PH 6250 Black Toner Cartridge, High Capacity (8K)
8,000
106R00672 PH 6250 Cyan Toner Cartridge, High Capacity (8K)
8,000
106R00673 PH 6250 Magenta Toner Cartridge, High Capacity (8K)
8,000
106R00674 PH 6250 Yellow Toner Cartridge, High Capacity (8K)
8,000
108R00591 PH 6250 Imaging Unit (30K)
30,000
115R00030 PH 6250 Fuser 220V (100K)
100,000
108R00592 PH 6250 Transfer Roller (15K)
15,000
016-2040-00 Fuji Xerox PH 8200 Black Colorstix (5 stix)
7,000
016-2045-00 Fuji Xerox PH 8200 Cyan Colorstix (5 stix)
7,000
016-2046-00 Fuji Xerox PH 8200 Magenta Colorstix (5 stix)
7,000
016-2047-00 Fuji Xerox PH 8200 Yellow Colorstix (5 stix)
7,000
016-1932-00 Fuji Xerox PH 8200 Extended Maintenance Kit
40,000
108R00605 GENUINE XEROX SOLID INK 8400 Cyan (3 STICKS) 3,400 pages
3,400
108R00606 GENUINE XEROX SOLID INK 8400 Magenta (3 STICKS) 3,400 pages
3,400
108R00607 GENUINE XEROX SOLID INK 8400 Yellow (3 STICKS) 3,400 pages
3,400
108R00608 GENUINE XEROX SOLID INK 8400 Black (6 STICKS) 6,800 pages
6,800
108R00603 PHASER 8400 Extended-Capacity Maintenance Kit (30K)
30,000
108R00669 PH8500/8550 3 Cyan Ink Stix (3K pages)*
3,000
108R00670 PH8500/8550 3 Magenta Ink Stix (3K pages)*
3,000
108R00671 PH8500/8550 3 Yellow Ink Stix (3K pages)*
3,000
108R00672 PH8500/8550 6 Black Ink Stix (6K pages)*
6,000
108R00676 PH8500/8550 Extended Maintenance Kit (30K)
30,000
108R00660 WC C2424 3 Cyan Ink Stix (3.4K pages)*
3,400
108R00661 WC C2424 3 Magenta Ink Stix (3.4K pages)*
3,400
108R00662 WC C2424 3 Yellow Ink Stix (3.4K pages)*
3,400
108R00664 WC C2424 6 Black Ink Stix (6.8K pages)*
6,800
108R00657 WC C2424 Extended Maintenance Kit (30K)
30,000
016-1980-00 Fuji Xerox PH 7300 High Cap Black Toner Cartridge
15,000
016-1977-00 Fuji Xerox PH 7300 High Cap Cyan Toner Cartridge
15,000
016-1978-00 Fuji Xerox PH 7300 High Cap Magenta Toner Cartridge
15,000
016-1979-00 Fuji Xerox PH 7300 High Cap Yellow Toner Cartridge
15,000
016-1996-00 Fuji Xerox PH 7300 Imaging Drum, Black
30,000
016-1993-00 Fuji Xerox PH 7300 Imaging Drum,Cyan
30,000
016-1994-00 Fuji Xerox PH 7300 Imaging Drum, Magenta
30,000
016-1995-00 Fuji Xerox PH 7300 Imaging Drum, Yellow
30,000
016-1999-00 Fuji Xerox PH 7300 Fuser 220 Volts
80,000
016-2000-00 Fuji Xerox PH 7300 Transfer Belt
80,000
016-1882-00 Fuji Xerox PH 7700 Black Toner Cartridge Standard
5,000
016-1879-00 Fuji Xerox PH7700 Cyan Toner Cartridge Standard
4,000
016-1880-00 Fuji Xerox PH 7700 Magneta Toner Cartridge Standard
4,000
016-1881-00 Fuji Xerox PH7700 Yellow Toner Cartridge Standard
4,000
016-1947-00 Fuji Xerox PH 7700 Black Toner Cartridge High Capacity
12,000
016-1944-00 Fuji Xerox PH7700 Cyan Toner Cartridge High Capacity
10,000
016-1945-00 Fuji Xerox PH7700 Magneta Toner Cartridge High Capacity
10,000
016-1946-00 Fuji Xerox PH 7700 Yellow Toner Cartridge High Capacity
10,000
016-1886-00 Fuji Xerox PH7700 Print Cartridge
24,000
016-1883-00 Fuji Xerox PH7700 s Print Cartridge with 4 imaging drum
24,000
016-1888-00 Fuji Xerox PH7700 Fuser 220Volt for P7700
60,000
106R00652 Phaser 7750 Black Toner Cartridge
32,000
106R00653 Phaser 7750 Cyan Toner Cartridge
22,000
106R00654 Phaser 7750 Magneta Toner Cartridge
22,000
106R00655 Phaser 7750 Yellow Toner Cartridge
22,000
115R00026 Phaser 7750 220 Volt Fuser
60,000
108R00580 Phaser 7750 Belt Cleaner Assembly
100,000
108R00581 Phaser 7750 Imaging Unit (32K)
32,000
108R00579 Phaser 7750 Transfer Roller (100K)
100,000
108R00575 Phaser 7750 Waste Cartridge
27,000
800L 00341 V150/V186 Toner Cartridge
380 g.
D280 V212/230/250/330/340/336 Toner
500 g
800L 00342 V256/V346/V406 Toner Cartridge
500 g.
F440 ABLE 1321/3321 Drum/Toner Cartridge
3.7 kg.
Q513 ABLE 3120 Print Cartridge
1.8 kg.
X516 ABLE 3201 Drum/Toner CRU (7 micron)
CT200401 Document Centre 156CP/186CP Toner Cartridge
CT350066 Document Centre 235CP/285CP/405G CRU
CT200417 Document Centre 236CP/286CP Toner Cartridge
F469 Document Centre 250CP/400CP/400ST Print CRU
D281 Document Centre 451CP/551CP Toner Cartridge
860 g.
D281 Document Centre 506CP/606CP/706CP Toner Cartridge
860 g.
CT200568 APC55CPS/DCC65CP Toner Cartridge Black
CT200569 APC55CPS/DCC65CP Toner Cartridge Cyan
CT200570 APC55CPS/DCC65CP Toner Cartridge Magenta
CT200571 APC55CPS/DCC65CP Toner Cartridge Yellow
CT350150 Document Centre C240/C320/C400 XEROX ERU (1 color only, req 4 for 4 color)
CT200206 Document Centre C240/C320/C400 Toner CRU (Black)
CT200207 Document Centre C240/C320/C400 Toner CRU (Cyan)
CT200208 Document Centre C240/C320/C400 Toner CRU (Magenta)
CT200209 Document Centre C240/C320/C400 Toner CRU (Yellow)
CT350352 Document Centre 250 Drum CRU
CT350352 Document Centre 360 Drum CRU
CT350352 Document Centre 450 Drum CRU
CT200539 Document Centre 250/360/450 Toner Black
CT200540 Document Centre 250/360/450 Toner Cyan
CT200541 Document Centre 250/360/450 Toner Magenta
CT200542 Document Centre 250/360/450 Toner Yellow

ชุดความร้อน หรือชุดละลายผงหมึก ของแท้ (Genuine Fuser Unit)

อะไหล่แท้ DocuPrint-CP305-Fuser

ใช้สำหรับ: เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี (Color Laser Printer)
ยี่ห้อ: ฟูจิซีร็อกซ์ (Fuji Xerox)
รุ่น: DocuPrint CP305D และ CM305DF
รหัสสินค้าข้างกล่อง: EL300822
อะไหล่แท้ ราคา: 3,745 บาท

คำอธิบายเกี่ยวกับสินค้า (เพิ่มเติม):
New Genuine Fuji Xerox DocuPrint CP305D CM305DF Fuser Unit 220V
คือ ชุดความร้อน หรือชุดละลายผงหมึก อะไหล่แท้
เมื่อเครื่องทำภาพจากชุดดรัมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะเดินทางมาหาชุด Fuser Unit เพื่อใช้ความร้อน ละลายผงหมึกทั้งหมดให้ซึมลงไปในเนื้อกระดาษ แล้วจึงโผล่ออกมาจากเครื่องพิมพ์ ออกมาวางอยู่บนถาดรับกระดาษ จึงถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการ
ดังนั้น ภาพจะดี หรือจะสวยเรียบเนียน ซึมลึกลงไปในเนื้อกระดาษหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับ Fuser Unit ด้วย เมื่อเราซื้อเครื่องมาใหม่ๆ Fuser Unit ก็ยังใหม่ ใสสะอาด การทำภาพเลยออกมาสวยงาม เมื่อเวลาผ่านไป เราใช้งานไปเรื่อยๆ อายุที่กะไว้คร่าวๆคือ 50,000 แผ่น ชุด Fuser Unit ก็จะเสื่อมสภาพต่ำกว่ามาตรฐานที่วิศวกรคำนวณไว้ เราจึงจำเป็นต้องเปลี่ยน Fuser Unit เพื่อให้ภาพกลับมาดีเหมือนเดิม
การใช้ผงหมึกที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน อาจจะละลายผงหมึกได้ไม่หมด ก็จะมีคราบหลงเหลือ และมาติดที่ชุด Fuser Unit เมื่อเกิดคราบแม้เพียงเล็กน้อย งานบนกระดาษจะยังดูดีตามปกติ เมื่อเราใช้งานไปเรื่อยๆ คราบใหม่ก็จะมาเกาะทับเพิ่มรวมกับคราบเก่า เพราะคราบหมึกจะมีความเหนียวมาก
เมื่อสะสมไปสักช่วงเวลาหนึ่ง สารเทฟลอนสีส้ม หรือ Heat Roller ปกติจะป้องกันไม่ให้มีคราบหมึกมาเกาะ แต่เนื่องจากกลไกในการละลายผงหมึกผิดไป (ผงหมึกไม่ได้มาตรฐาน) คราบหมึกที่สะสมจนหนา จะกลายเป็นปั๊มตรายาง จึงทำการปั๊มภาพข้างบนกระดาษ แล้วมาปั้มตรงกลางกระดาษ แล้วปั๊มบนท้ายกระดาษ เราเรียกอาการนี้ว่า “ภาพซ้อน” หรือ Ghost Image นั่นเอง
สรุปแล้ว เราประหยัดค่าผงหมึก เพราะเราซื้อผงหมึกราคาถูก แต่เราต้องมาเปลืองอะไหล่ คือ Fuser Unit ในตอนหลัง เพราะเราไม่สามารถใช้งานได้เกิน 50,000 แผ่น
การเปลี่ยนชุด Fuser Unit เพื่อแก้ปัญหาภาพซ้อน เมื่อเปลี่ยนแล้ว อาการจะหายทันที และจะกลับมาเป็นอีกอย่างรวดเร็ว นั่นเป็นเพราะ ผงหมึกเดิมยังมีอยู่ในระบบ ถ้าจะให้หายขาด ต้องไล่ผงหมึกทั้งหมด ที่มีอยู่ในเครื่องออกไป แล้วเติมผงหมึกที่ถูกต้องตรงรุ่นลงไป แล้วจึงค่อยเปลี่ยน Fuser Unit หายขาดแน่นอน

ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ
Fuji Xerox (Thailand) Authorized Dealer

ขาย เช่า และซ่อมบำรุง เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เลเซอร์ มัลติฟังก์ชั่น หมึกแท้ อะไหล่แท้
สำนักงานขาย/ศูนย์บริการ ฟูจิ ซีร็อกซ์ พัทยา ชลบุรี  Line id: @pattayaprinter
โทร: 033-031-839, 081-649-1761
Digital Office Solutions Limited Partnership
6/26-27 Mu 9. Sukhumvit Road, Nongprue, Banglamung, Chonburi, 20150 ,Thailand
e-mail: support@pattayaprinter.com