ผลิตภัณฑ์ เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องพริ้น

ภาพรวม

Multi function สี , Printer  สี

เครื่อง/รุ่น กระดาษ ความเร็วในการพิมพ์
(A4) (ขาวดำ/สี)
พริ้น ถ่ายเอกสาร แสกน แฟกซ์
FUJI XEROX DocuCentre SC2020  (New) A5,A4-A3 20 O
FUJI XEROX DocuPrint CM305df (New) A5-A4 23
FUJI XEROX DocuPrint CP305d (New) A5-A4 23

 

Multi function , Printer ขาว-ดำ 

เครื่อง/รุ่น กระดาษ ความเร็วในการพิมพ์
(A4) (ขาวดำ)
พริ้น ถ่ายเอกสาร แสกน แฟกซ์
FUJI XEROX DocuCentre S2011 (New) A5,A4-A3 20
FHJI XEROX DocuCentre S2320 (New) A5,A4-A3 23 O
FUJI XEROX DocuCentre – III 3000 (New) A5,A4-A3 30 O
FUJI XEROX DocuCentre – III 3007 A5,A4-A3 30 O
FUJI XEROX DocuCentre – II 4000 A5,A4-A3 40 O
FUJI XEROX DocuPrint M455df (New) A5-A4 45  
FUJI XEROX DocuPrint M355df (New) A5-A4 35

 = Support, O = Option

About admin 48 Articles
Fuji Xerox Authorized Dealer by Digital Office Solutions Limited Partnership, Tel: 033-031-839, Fax:033-031-838

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*